ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
4
6
1
อบ.3
7
2
9
1
รวม อบ.
9
6
15
2
ป.1
1
3
4
1
ป.2
3
2
5
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
0
5
5
1
ป.5
2
3
5
1
ป.6
1
3
4
1
รวมประถม
12
21
33
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
21
27
48
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...