ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
5
13
1
อบ.3
3
4
7
1
รวม อบ.
11
9
20
2
ป.1
9
1
10
1
ป.2
3
13
16
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
5
2
7
1
ป.5
7
3
10
1
ป.6
4
3
7
1
รวมประถม
34
28
62
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
45
37
82
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...