ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกล้วย ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
12
23
1
อบ.3
6
13
19
1
รวม อบ.
17
25
42
2
ป.1
12
6
18
1
ป.2
11
14
25
1
ป.3
15
9
24
1
ป.4
11
12
23
1
ป.5
16
11
27
1
ป.6
9
9
18
1
รวมประถม
74
61
135
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
91
86
177
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...