ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
5
8
1
อบ.3
8
3
11
1
รวม อบ.
11
8
19
2
ป.1
4
2
6
1
ป.2
2
4
6
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
0
3
3
1
ป.5
1
5
6
1
ป.6
5
4
9
1
รวมประถม
18
24
42
6
ม.1
4
4
8
1
ม.2
3
6
9
1
ม.3
9
6
15
1
รวมมัธยมต้น
16
16
32
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
45
48
93
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...