ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเวียงห้าววิทยา ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
11
17
1
อบ.3
2
2
4
1
รวม อบ.
8
13
21
2
ป.1
7
3
10
1
ป.2
4
4
8
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
7
7
14
1
ป.5
5
7
12
1
ป.6
7
3
10
1
รวมประถม
35
28
63
6
ม.1
4
2
6
1
ม.2
3
2
5
1
ม.3
2
8
10
1
รวมมัธยมต้น
9
12
21
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
52
53
105
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...