ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเวียงห้าววิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
9
16
1
อบ.3
8
9
17
1
รวม อบ.
15
18
33
2
ป.1
4
6
10
1
ป.2
7
7
14
1
ป.3
1
4
5
1
ป.4
7
2
9
1
ป.5
3
2
5
1
ป.6
6
4
10
1
รวมประถม
28
25
53
6
ม.1
6
6
12
1
ม.2
6
8
14
1
ม.3
7
2
9
1
รวมมัธยมต้น
19
16
35
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
59
121
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...