ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเวียงห้าววิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
5
8
1
อบ.3
7
8
15
1
รวม อบ.
10
13
23
2
ป.1
1
3
4
1
ป.2
8
2
10
1
ป.3
3
2
5
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
5
8
13
1
รวมประถม
29
24
53
6
ม.1
7
3
10
1
ม.2
5
2
7
1
ม.3
4
3
7
1
รวมมัธยมต้น
16
8
24
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
45
100
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...