ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองผำ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
6
16
1
อบ.3
9
6
15
1
รวม อบ.
19
12
31
2
ป.1
8
6
14
1
ป.2
9
11
20
1
ป.3
3
3
6
1
ป.4
4
7
11
1
ป.5
7
5
12
1
ป.6
6
4
10
1
รวมประถม
37
36
73
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
56
48
104
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...