ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
19
34
2
อบ.3
18
16
34
1
รวม อบ.
33
35
68
3
ป.1
21
18
39
2
ป.2
22
29
51
2
ป.3
19
20
39
2
ป.4
19
17
36
1
ป.5
16
22
38
2
ป.6
26
19
45
2
รวมประถม
123
125
248
11
ม.1
14
15
29
1
ม.2
10
17
27
1
ม.3
14
15
29
1
รวมมัธยมต้น
38
47
85
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
194
207
401
17
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...