ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนสลี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
8
14
1
อบ.3
13
9
22
1
รวม อบ.
19
17
36
2
ป.1
9
13
22
1
ป.2
11
6
17
1
ป.3
13
9
22
1
ป.4
8
13
21
1
ป.5
7
11
18
1
ป.6
7
7
14
1
รวมประถม
55
59
114
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
74
76
150
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...