ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
8
13
1
อบ.2
5
2
7
1
อบ.3
8
5
13
1
รวม อบ.
18
15
33
3
ป.1
10
9
19
1
ป.2
9
6
15
1
ป.3
3
7
10
1
ป.4
4
6
10
1
ป.5
6
0
6
1
ป.6
2
6
8
1
รวมประถม
34
34
68
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
52
49
101
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...