ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
11
18
1
อบ.3
6
9
15
1
รวม อบ.
13
20
33
2
ป.1
14
10
24
1
ป.2
9
8
17
1
ป.3
6
7
13
1
ป.4
17
5
22
1
ป.5
8
15
23
1
ป.6
6
6
12
1
รวมประถม
60
51
111
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
73
71
144
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...