ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านร้องบง ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
7
14
1
อบ.3
7
7
14
1
รวม อบ.
14
14
28
2
ป.1
9
6
15
1
ป.2
6
10
16
1
ป.3
14
5
19
1
ป.4
6
8
14
1
ป.5
10
11
21
1
ป.6
6
2
8
1
รวมประถม
51
42
93
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
56
121
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...