ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
1
3
1
อบ.2
3
0
3
1
อบ.3
6
3
9
1
รวม อบ.
11
4
15
3
ป.1
4
3
7
1
ป.2
3
4
7
1
ป.3
4
6
10
1
ป.4
3
3
6
1
ป.5
6
8
14
1
ป.6
5
17
22
1
รวมประถม
25
41
66
6
ม.1
17
12
29
1
ม.2
17
19
36
2
ม.3
11
14
25
1
รวมมัธยมต้น
45
45
90
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
81
90
171
13
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...