ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
3
11
1
อบ.3
6
4
10
1
รวม อบ.
14
7
21
2
ป.1
7
8
15
1
ป.2
5
5
10
1
ป.3
3
8
11
1
ป.4
9
8
17
1
ป.5
6
7
13
1
ป.6
9
3
12
1
รวมประถม
39
39
78
6
ม.1
9
8
17
1
ม.2
10
3
13
1
ม.3
7
7
14
1
รวมมัธยมต้น
26
18
44
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
64
143
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...