ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
1
5
1
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
5
4
9
1
รวม อบ.
16
11
27
3
ป.1
11
10
21
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
11
8
19
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
14
9
23
1
ป.6
16
4
20
1
รวมประถม
68
43
111
6
ม.1
20
20
40
2
ม.2
22
14
36
2
ม.3
9
13
22
1
รวมมัธยมต้น
51
47
98
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
135
101
236
14
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...