ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
42
24
66
3
อบ.3
46
34
80
3
รวม อบ.
88
58
146
6
ป.1
54
48
102
4
ป.2
48
35
83
3
ป.3
40
34
74
2
ป.4
40
39
79
3
ป.5
48
36
84
3
ป.6
27
23
50
2
รวมประถม
257
215
472
17
ม.1
17
36
53
2
ม.2
14
19
33
1
ม.3
12
27
39
2
รวมมัธยมต้น
43
82
125
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
388
355
743
28
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...