ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวาวี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
41
25
66
3
อบ.3
31
38
69
3
รวม อบ.
72
63
135
6
ป.1
35
30
65
4
ป.2
51
36
87
4
ป.3
43
39
82
4
ป.4
51
39
90
4
ป.5
40
45
85
4
ป.6
48
42
90
4
รวมประถม
268
231
499
24
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
340
294
634
30
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...