ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเลาลี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
9
14
1
อบ.3
11
2
13
1
รวม อบ.
16
11
27
2
ป.1
12
15
27
1
ป.2
22
12
34
1
ป.3
17
19
36
1
ป.4
12
11
23
1
ป.5
12
12
24
1
ป.6
20
13
33
1
รวมประถม
95
82
177
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
111
93
204
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...