ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
5
6
1
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
14
17
31
3
ป.1
10
5
15
1
ป.2
6
5
11
1
ป.3
8
3
11
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
4
3
7
1
ป.6
7
3
10
1
รวมประถม
41
24
65
6
ม.1
3
6
9
1
ม.2
7
9
16
1
ม.3
3
5
8
1
รวมมัธยมต้น
13
20
33
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
61
129
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...