ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
3
5
1
อบ.2
10
6
16
1
อบ.3
6
4
10
1
รวม อบ.
18
13
31
3
ป.1
7
4
11
1
ป.2
9
6
15
1
ป.3
4
3
7
1
ป.4
3
3
6
1
ป.5
8
4
12
1
ป.6
4
8
12
1
รวมประถม
35
28
63
6
ม.1
7
8
15
1
ม.2
3
6
9
1
ม.3
2
8
10
1
รวมมัธยมต้น
12
22
34
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
63
128
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...