ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเด่นศาลา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
16
14
30
1
อบ.2
3
13
16
1
อบ.3
24
18
42
2
รวม อบ.
43
45
88
4
ป.1
22
14
36
2
ป.2
12
10
22
1
ป.3
8
11
19
1
ป.4
9
9
18
1
ป.5
7
13
20
1
ป.6
6
17
23
1
รวมประถม
64
74
138
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
107
119
226
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...