ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
2
4
4
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
1
1
1
รวม อบ.
2
3
5
5
ป.1
2
0
2
2
ป.2
2
3
5
5
ป.3
3
3
6
6
ป.4
1
0
1
1
ป.5
0
1
1
1
ป.6
2
2
4
4
รวมประถม
10
9
19
19
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
12
12
24
24
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...