ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
8
19
1
อบ.2
14
15
29
1
อบ.3
24
18
42
2
รวม อบ.
49
41
90
4
ป.1
14
19
33
2
ป.2
7
12
19
2
ป.3
16
15
31
2
ป.4
3
11
14
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
11
11
22
1
รวมประถม
60
77
137
9
ม.1
8
11
19
1
ม.2
8
10
18
1
ม.3
4
6
10
1
รวมมัธยมต้น
20
27
47
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
129
145
274
16
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...