ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
3
11
1
อบ.3
4
7
11
1
รวม อบ.
12
10
22
2
ป.1
6
2
8
1
ป.2
7
6
13
1
ป.3
5
6
11
1
ป.4
5
6
11
1
ป.5
9
7
16
1
ป.6
5
7
12
1
รวมประถม
37
34
71
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
49
44
93
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...