ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
5
6
1
อบ.2
4
7
11
1
อบ.3
5
0
5
1
รวม อบ.
10
12
22
3
ป.1
5
3
8
1
ป.2
8
7
15
1
ป.3
10
10
20
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
5
14
19
1
ป.6
9
5
14
1
รวมประถม
43
43
86
6
ม.1
9
7
16
1
ม.2
14
11
25
1
ม.3
8
6
14
1
รวมมัธยมต้น
31
24
55
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
79
163
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...