ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโฮ่ง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
0
2
1
อบ.3
2
11
13
1
รวม อบ.
4
11
15
2
ป.1
12
5
17
1
ป.2
3
2
5
1
ป.3
11
6
17
1
ป.4
2
5
7
1
ป.5
9
11
20
1
ป.6
7
8
15
1
รวมประถม
44
37
81
6
ม.1
3
4
7
1
ม.2
8
4
12
1
ม.3
7
6
13
1
รวมมัธยมต้น
18
14
32
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
62
128
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...