ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
6
7
1
อบ.3
3
8
11
1
รวม อบ.
4
14
18
2
ป.1
5
6
11
1
ป.2
14
10
24
1
ป.3
13
5
18
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
8
4
12
1
ป.6
8
10
18
1
รวมประถม
54
42
96
6
ม.1
9
14
23
1
ม.2
12
10
22
1
ม.3
14
9
23
1
รวมมัธยมต้น
35
33
68
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
93
89
182
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...