ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
11
20
1
อบ.3
3
6
9
1
รวม อบ.
12
17
29
2
ป.1
7
6
13
1
ป.2
6
7
13
1
ป.3
7
5
12
1
ป.4
8
9
17
1
ป.5
13
10
23
1
ป.6
5
4
9
1
รวมประถม
46
41
87
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
58
58
116
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...