ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
7
15
1
อบ.3
6
4
10
1
รวม อบ.
14
11
25
2
ป.1
17
15
32
1
ป.2
17
13
30
1
ป.3
15
21
36
1
ป.4
20
13
33
1
ป.5
21
15
36
1
ป.6
16
10
26
1
รวมประถม
106
87
193
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
120
98
218
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...