ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเวียงแก้ววิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
10
21
1
อบ.3
8
10
18
1
รวม อบ.
19
20
39
2
ป.1
5
5
10
1
ป.2
5
8
13
1
ป.3
6
1
7
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
4
7
11
1
ป.6
7
5
12
1
รวมประถม
32
29
61
6
ม.1
6
3
9
1
ม.2
11
3
14
1
ม.3
5
4
9
1
รวมมัธยมต้น
22
10
32
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
73
59
132
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...