ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
10
19
1
อบ.3
9
11
20
1
รวม อบ.
18
21
39
2
ป.1
8
14
22
1
ป.2
10
9
19
1
ป.3
12
7
19
1
ป.4
14
8
22
1
ป.5
9
10
19
1
ป.6
13
12
25
1
รวมประถม
66
60
126
6
ม.1
4
7
11
1
ม.2
5
6
11
1
ม.3
9
5
14
1
รวมมัธยมต้น
18
18
36
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
102
99
201
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...