ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
10
7
17
1
รวม อบ.
17
13
30
2
ป.1
10
12
22
1
ป.2
8
13
21
1
ป.3
10
7
17
1
ป.4
12
6
18
1
ป.5
14
8
22
1
ป.6
10
9
19
1
รวมประถม
64
55
119
6
ม.1
11
8
19
1
ม.2
4
10
14
1
ม.3
5
6
11
1
รวมมัธยมต้น
20
24
44
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
101
92
193
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...