ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอยงาม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
2
5
1
อบ.3
7
3
10
1
รวม อบ.
10
5
15
2
ป.1
2
7
9
1
ป.2
6
5
11
1
ป.3
1
7
8
1
ป.4
4
6
10
1
ป.5
6
8
14
1
ป.6
3
5
8
1
รวมประถม
22
38
60
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
32
43
75
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...