ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเวียงเดิม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
3
4
1
อบ.2
4
8
12
1
อบ.3
2
1
3
1
รวม อบ.
7
12
19
3
ป.1
4
2
6
1
ป.2
3
8
11
1
ป.3
7
4
11
1
ป.4
8
1
9
1
ป.5
5
6
11
1
ป.6
14
5
19
1
รวมประถม
41
26
67
6
ม.1
10
5
15
1
ม.2
7
6
13
1
ม.3
6
3
9
1
รวมมัธยมต้น
23
14
37
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
52
123
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...