ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
9
7
16
1
รวม อบ.
16
12
28
2
ป.1
10
5
15
1
ป.2
11
7
18
1
ป.3
12
9
21
1
ป.4
23
9
32
1
ป.5
10
7
17
1
ป.6
12
6
18
1
รวมประถม
78
43
121
6
ม.1
12
6
18
1
ม.2
12
10
22
1
ม.3
13
8
21
1
รวมมัธยมต้น
37
24
61
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
131
79
210
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...