ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
4
5
1
อบ.2
6
7
13
1
อบ.3
9
7
16
1
รวม อบ.
16
18
34
3
ป.1
8
8
16
1
ป.2
5
10
15
1
ป.3
13
2
15
1
ป.4
8
6
14
1
ป.5
3
3
6
1
ป.6
3
8
11
1
รวมประถม
40
37
77
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
56
55
111
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...