ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
6
8
1
อบ.3
2
8
10
1
รวม อบ.
4
14
18
2
ป.1
8
8
16
1
ป.2
10
10
20
1
ป.3
3
11
14
1
ป.4
10
11
21
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
7
8
15
1
รวมประถม
47
57
104
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
71
122
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...