ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
1
4
1
อบ.2
1
3
4
1
อบ.3
2
4
6
1
รวม อบ.
6
8
14
3
ป.1
0
0
0
0
ป.2
3
1
4
1
ป.3
4
6
10
1
ป.4
3
0
3
1
ป.5
0
0
0
0
ป.6
2
4
6
1
รวมประถม
12
11
23
4
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
18
19
37
7
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...