ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
6
8
1
อบ.3
10
2
12
1
รวม อบ.
12
8
20
2
ป.1
4
8
12
1
ป.2
5
2
7
1
ป.3
7
5
12
1
ป.4
4
12
16
1
ป.5
11
7
18
1
ป.6
9
7
16
1
รวมประถม
40
41
81
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
52
49
101
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...