ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบัวสลีวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
3
5
1
อบ.3
5
8
13
1
รวม อบ.
7
11
18
2
ป.1
3
2
5
1
ป.2
4
3
7
1
ป.3
5
1
6
1
ป.4
5
2
7
1
ป.5
3
3
6
1
ป.6
8
6
14
1
รวมประถม
28
17
45
6
ม.1
4
6
10
1
ม.2
4
1
5
1
ม.3
3
2
5
1
รวมมัธยมต้น
11
9
20
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
46
37
83
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...