ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านต้นยาง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
0
1
3
อบ.2
4
1
5
6
อบ.3
2
3
5
2
รวม อบ.
7
4
11
11
ป.1
1
3
4
15
ป.2
10
5
15
6
ป.3
2
6
8
2
ป.4
3
3
6
5
ป.5
5
1
6
3
ป.6
0
4
4
6
รวมประถม
21
22
43
37
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
28
26
54
48
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...