ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
3
7
1
อบ.3
5
12
17
1
รวม อบ.
9
15
24
2
ป.1
21
27
48
2
ป.2
14
24
38
2
ป.3
29
27
56
2
ป.4
28
18
46
2
ป.5
18
28
46
2
ป.6
31
36
67
2
รวมประถม
141
160
301
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
150
175
325
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...