ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
1
6
1
อบ.3
7
6
13
1
รวม อบ.
12
7
19
2
ป.1
27
25
52
2
ป.2
23
28
51
2
ป.3
16
22
38
2
ป.4
32
29
61
2
ป.5
29
17
46
2
ป.6
19
28
47
2
รวมประถม
146
149
295
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
158
156
314
14
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...