ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
3
10
1
อบ.3
5
4
9
1
รวม อบ.
12
7
19
2
ป.1
3
1
4
1
ป.2
7
11
18
1
ป.3
5
4
9
1
ป.4
1
6
7
1
ป.5
3
4
7
1
ป.6
8
9
17
1
รวมประถม
27
35
62
6
ม.1
7
4
11
1
ม.2
8
5
13
1
ม.3
7
9
16
1
รวมมัธยมต้น
22
18
40
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
61
60
121
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...