ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
1
6
1
อบ.3
1
0
1
1
รวม อบ.
6
1
7
2
ป.1
6
11
17
1
ป.2
5
2
7
1
ป.3
1
3
4
1
ป.4
3
2
5
1
ป.5
8
9
17
1
ป.6
10
4
14
1
รวมประถม
33
31
64
6
ม.1
7
5
12
1
ม.2
8
9
17
1
ม.3
9
5
14
1
รวมมัธยมต้น
24
19
43
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
63
51
114
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...