ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปงเคียน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
3
13
1
อบ.3
8
8
16
1
รวม อบ.
18
11
29
2
ป.1
18
14
32
1
ป.2
6
12
18
1
ป.3
12
14
26
1
ป.4
7
4
11
1
ป.5
14
11
25
1
ป.6
10
9
19
1
รวมประถม
67
64
131
6
ม.1
8
6
14
1
ม.2
8
7
15
1
ม.3
10
7
17
1
รวมมัธยมต้น
26
20
46
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
111
95
206
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...