ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านร่องหวาย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
8
15
1
อบ.3
9
10
19
1
รวม อบ.
16
18
34
2
ป.1
8
10
18
1
ป.2
14
9
23
1
ป.3
6
8
14
1
ป.4
13
7
20
1
ป.5
3
4
7
1
ป.6
3
3
6
1
รวมประถม
47
41
88
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
63
59
122
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...