ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านร่องหวาย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
9
16
1
อบ.3
5
9
14
1
รวม อบ.
12
18
30
2
ป.1
13
9
22
1
ป.2
6
7
13
1
ป.3
11
6
17
1
ป.4
3
3
6
1
ป.5
4
3
7
1
ป.6
5
7
12
1
รวมประถม
42
35
77
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
53
107
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...