ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าซาง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
4
4
1
อบ.2
1
5
6
1
อบ.3
3
2
5
1
รวม อบ.
4
11
15
3
ป.1
8
3
11
1
ป.2
7
3
10
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
2
4
6
1
ป.5
4
5
9
1
ป.6
6
7
13
1
รวมประถม
35
29
64
6
ม.1
4
2
6
1
ม.2
6
1
7
1
ม.3
8
9
17
1
รวมมัธยมต้น
18
12
30
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
57
52
109
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...