ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าซาง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
5
7
1
อบ.2
3
1
4
1
อบ.3
4
3
7
1
รวม อบ.
9
9
18
3
ป.1
6
3
9
1
ป.2
7
6
13
1
ป.3
3
5
8
1
ป.4
4
5
9
1
ป.5
6
7
13
1
ป.6
4
2
6
1
รวมประถม
30
28
58
6
ม.1
6
1
7
1
ม.2
8
9
17
1
ม.3
11
12
23
1
รวมมัธยมต้น
25
22
47
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
64
59
123
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...