ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
4
10
14
1
ป.2
9
12
21
1
ป.3
13
9
22
1
ป.4
8
6
14
1
ป.5
4
8
12
1
ป.6
17
12
29
1
รวมประถม
55
57
112
6
ม.1
10
12
22
1
ม.2
8
10
18
1
ม.3
8
8
16
1
รวมมัธยมต้น
26
30
56
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
81
87
168
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...