ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
4
6
1
อบ.3
3
2
5
1
รวม อบ.
5
6
11
2
ป.1
10
3
13
1
ป.2
3
7
10
1
ป.3
3
13
16
1
ป.4
5
4
9
1
ป.5
11
5
16
1
ป.6
3
12
15
1
รวมประถม
35
44
79
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
40
50
90
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...