ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
9
11
20
2
ป.1
6
11
17
1
ป.2
7
4
11
1
ป.3
14
9
23
1
ป.4
12
8
20
1
ป.5
6
12
18
1
ป.6
9
14
23
1
รวมประถม
54
58
112
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
63
69
132
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...