ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกกน้อยวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
10
19
1
อบ.3
11
7
18
1
รวม อบ.
20
17
37
2
ป.1
14
13
27
1
ป.2
13
11
24
1
ป.3
10
14
24
1
ป.4
5
4
9
1
ป.5
1
8
9
1
ป.6
5
1
6
1
รวมประถม
48
51
99
6
ม.1
2
7
9
1
ม.2
0
3
3
1
ม.3
1
4
5
1
รวมมัธยมต้น
3
14
17
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
82
153
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...