ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านส้มป่อย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
4
11
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
11
8
19
2
ป.1
1
1
2
1
ป.2
11
2
13
1
ป.3
3
5
8
1
ป.4
4
6
10
1
ป.5
9
4
13
1
ป.6
5
4
9
1
รวมประถม
33
22
55
6
ม.1
9
9
18
1
ม.2
7
8
15
1
ม.3
9
12
21
1
รวมมัธยมต้น
25
29
54
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
59
128
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...