ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่อมลาน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
1
4
1
อบ.2
3
2
5
1
อบ.3
1
0
1
1
รวม อบ.
7
3
10
3
ป.1
2
3
5
1
ป.2
1
2
3
1
ป.3
1
4
5
1
ป.4
2
0
2
1
ป.5
1
3
4
1
ป.6
3
3
6
1
รวมประถม
10
15
25
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
17
18
35
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...