ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่สุ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
2
3
5
1
รวม อบ.
9
8
17
2
ป.1
7
3
10
1
ป.2
12
3
15
1
ป.3
3
7
10
1
ป.4
2
2
4
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
3
9
12
1
รวมประถม
34
31
65
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
43
39
82
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...